Přihlašte se

Kde nás najdete

Vícha - Weld, s.r.o.
1.Máje 224
742 45 Fulnek

IČ: 26 88 21 08
DIČ: CZ 26 88 21 08

Tel.: (+420) 777 022 150
Tel.: (+420) 603 723 251
E-mail:info@vicha-weld.cz

 

Mapa

 

Historie školy

Před samotným vznikem Svářečské školy Miroslav Vícha působila ve Fulneku svářečská škola při Středním odborném učilišti Romo Fulnek. V rámci její činnosti byla zabezpečována výuka základních kurzů svařování a přezkoušení z bezpečnostních ustanovení převážně pro učně, zaměstnance podniku Romo Fulnek a zčásti i pro ostatní strojírenské podniky v okolí. Provoz svářečské školy při SOU byl však z dlouhodobého hlediska ztrátový, a proto byla škola v polovině roku 1994 zrušena. Neuspokojená poptávka po výuce svařování ve Fulneku spolu s příležitostí začít podnikat v oboru přiměla Miroslava Víchu k založení vlastní školy.

Svářečská škola pod obchodním jménem Miroslav Vícha zahájila svou činnost 11. července 1994 na základě živnostenského oprávnění a Pověření svářečského technologa. Po získání Osvědčení způsobilosti svářečské školy pořádat kurzy svařování a Pověření instruktora svařování pro příslušné metody od akreditovaných certifikačních orgánů Česká svářečská společnost ANB a STAVCERT Praha s. r. o. převzala Svářečská škola výuku základních svařovacích kurzů pro učně SOU Fulnek. Kromě základních kurzů svařování zde byly pro firmy a jednotlivé zájemce vyučovány také zaškolovací kurzy a pořádána periodická přezkoušení svářečů z bezpečnostních ustanovení. V roce 1995 navázala Škola spolupráci s Úřady práce v Novém Jičíně a v Opavě, jejímž předmětem bylo zabezpečení výuky svařování v rámci rekvalifikačních kurzů.

S rostoucí poptávkou a úspěšným rozvojem firmy se neustále zvyšovaly nároky na prostor a rozšíření kapacit, což v pronajatých prostorách učiliště nebylo možné. Proto Svářečská škola Miroslav Vícha zakoupila část budovy v sousedství SOU a po její rekonstrukci se v roce 2000 veškerá činnost svářečské školy přemístila do nového objektu.

S nástupem nových technologií, které začaly firmy při svařování používat a s blížícím se vstupem České republiky do Evropské unie bylo zapotřebí přizpůsobit nabídku školy. V průběhu let 2000 - 2003 byl sortiment Svářečské školy rozšířen o nové metody svařování a Přípravné kurzy k úředním zkouškám dle evropských norem.

Od roku 2006 působí Svářečská škola Miroslav Vícha také pod názvem Vícha-Weld, s. r. o..

Copyright Vicha-Weld © 2015. All Rights Reserved.